Perkebunan

PERANAN CAHAYA TERHADAP TANAMAN

PERANAN CAHAYA TERHADAP TANAMAN

PERANAN CAHAYA TERHADAP TANAMAN Cahaya dalam hubungannya dengan proses pertumbuhan tanaman dapat mempunyai beberapa macam kegunaan antara lain : Fotosintesis. Cahaya dalam hubungannya dengan klasifikasi tanaman. Sejumlah peristiwa yang terjadi dalam tubuh tanaman. Misalnya, sintesis khlorofil, kelaku-an stomata dan sebagainya. Transpirasi. Dan lain-lain. Tanaman-tanaman dapat dibagi sesuai dengan kebutuhan cahaya di dalam proses hidupnya menjadi …