Agama

Apabila Kubur Berkata

Apabila Kubur Berkata

Apabila Kubur Berkata Kubur Berkata Dikisahkan bahawa sewaktu Fatimah r.a. meninggal dunia maka jenazahnya telah diusung oleh 4 orang, antara :- Ali bin Abi Talib (suami Fatimah r.a) Hasan (anak Fatima r.a) Husin (anak Faimah r.a) Abu Dzafrrin Al-Ghifary r.a Sewaktu jenazah Fatimah r.a diletakkan di tepi kubur maka Abu Dzafrrin Al-Ghifary r.a berkata kepada …

Hikmah Mengapa Daging Anjing Diharamkan

Hikmah Mengapa Daging Anjing Diharamkan

Hikmah Mengapa Daging Anjing Diharamkan Daging Anjing Diharamkan Setiap yang Allah perintahkan atau larang pasti terdapat hikmah atasnya. Jika Allah mengharamkan sesuatu pasti terdapat keburukan di dalamnya, jika Allah menghalalkan sesuatu pasti ada kebaikan di dalamnya untuk kelangsungan hidup manusia di bumi ini. Kali ini, kita akan membahas mengapa daging anjing diharamkan? adakah sebab ilmiah …

Kisah Nabi Idris Melihat Syurga

Kisah Nabi Idris Melihat Syurga

Kisah Nabi Idris Melihat Syurga Nabi Idris Melihat Syurga Setiap hari Malaikat Izrael dan Nabi Idris beribadah bersama. Suatu kali, sekali lagi Nabi Idris mengajukan permintaan. “Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka?” “Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaanmu aneh,” kata Izrael. Setelah Malaikat Izrael memohon izin kepada Allah, dibawanya Nabi Idris ke tempat yang …

Sejarah Masjid Nabawi di Kota Madinah

Sejarah Masjid Nabawi di Kota Madinah

Sejarah Masjid Nabawi di Kota Madinah Masjid Nabawi dibangun pada tahun 1 Hijriyah atau bertepatan pada bulan September 662 Masehi. Saat membangun Masjid ini, Nabi sendiri yang meletakkan batu pertamanya. Sementara batu ke dua, ketiga, keempat dan kelima masing-masing diletakkan oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Selanjutnya pembangunan dikerjakan secara gotong royong sampai …

Kisah Nabi Muhammad SAW Menerima Wahyu Pertama

Kisah Nabi Muhammad SAW Menerima Wahyu Pertama

Kisah Nabi Muhammad SAW Menerima Wahyu Pertama Sobat, Baginda Rasulullah diutus ke dunia salah satu tugasnya adalah menyampaikan wahyu Allah SWT. Wahyu berasal dari bahasa Arab ‘Awha’ yang berarti inspirasi atau arahan. Wahyu itu merupakan kata-kata Allah SWT yang terususun indah menjadi ayat-ayat al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Mendapat wahyu seperti yang …

Pembahasan Tentang Evaluasi Pendidikan Islam

Pembahasan Tentang Evaluasi Pendidikan Islam

Pembahasan Tentang Evaluasi Pendidikan Islam Secara Etimologi Evaluasi berasal dari bahasa inggris. Evaluation akar katanya value yang berarti nilai/harga. Nilai dalam bahasa arab disebut Al-Qur’an / Al Taqdir dengan demikian diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan/penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Secara Terminology Para ahli mendevinisikan evaluasi sebagai berikut Ø Menurut Edwin Wandt …

Penjelasan Kesaksian Talak 

Penjelasan Kesaksian Talak 

Penjelasan Kesaksian Talak Kesaksian Talak Menurut Ahli Fikih dan Menurut Hukum Positif Kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i (kecuali pada qaul qadimnya Imam Syafi’i berpendapat bahwa pengucapan talak seorang suami terhadap isterinya memerlukan dua orang saksi ) dan Hanbali berpendapat bahwa pengucapaan talak seorang suami terhadap isterinya tidak perlu adanya saksi, alasan mereka berpendapat demikian karena …

Pengertian Talak Lengkap

Pengertian Talak Lengkap

Pengertian Talak Lengkap Talak dalam bahasa Indonesia diartikan perceraian yang artinya terputusnya tali perkawinaan yang sah akibat ucapan cerai suami terhadap istrinya. Maksudnya adalah perceraian karena talak adalah seorang suami yang menceraikan isterinya dengan menggunakan kata-kata cerai atau talak atau kalimat lain yang mengandung arti dan maksud menceraikan isterinya, apakah talak yang diucapkan itu talak …

Hal-Hal Diluar Kebiasaan Haid

Hal-Hal Diluar Kebiasaan Haid

Hal-Hal Diluar Kebiasaan Haid Ada beberapa hal yang terjadi di luar kebiasaan haid : 1. Bertambah atau berkurangnya masa haid Misalnya, seorang wanita biasanya haid selama enam hari, tetapi tiba-tiba haidnya berlangsung sampai tujuh hari. Atau sebaliknya, biasanya haid selama tujuh hari, tetapi tiba-tiba suci dalam masa enam hari. 2. Maju atau mundur waktu datangnya …